DB Promotie maakt behalve drukwerk en websites ook allerlei reclamemateriaal zoals borden, spandoeken en vlaggen.